Words of Prabeen not just pressed, but that touch and impress!

Archive for the ‘English_ScriptOnly’ Category

Friendship Flows, Glows Forever! a Life Slideshow! by Prabeen


This slideshow requires JavaScript.

~ Prabeen Kumar Pati

Advertisements

Friendship!


  1. Friendship is WATER.
  2. Friendship is Parachute.
  3. Friendship Spices Up!
  4. Friendship is Swift like Cheetah!
  5. Friendship is like bat & ball!
  6. Friendship is Life like WATER!

Friendship is like Water!

It’s just as it’s. Let it FLOW!

Friendship Flows…

Friendship is like Water!

It’s just as it’s. Preserve it!

(Save Friendship, Save Friend.)

Friendship is Parachute.

It’s that uplift.

Friendship Lifts Up.

Friendship is that

great mix of Spices!

It’s so GOOD!

Friendship Spices Up!

Friendship is like Cheetah!

It’s fast paced, swift & smooth especially when in need!

Friendship Is Swift.

Friendship is like bat & ball!

Friendship ON.

Friendship Forever…

Friendship is Life like WATER!

Preserve Friendship.

Friendship is Life. Life is Friendship.

Friendship Forever…

Friendship is like Water!
It’s just as it’s. Let it FLOW!
Friendship Flows.
Preserve Friendship.
Friendship is Life Forever…

~ Prabeen Kumar Pati

Samaya Bismaya : Mana Byaakula (Odia Kabitaa/Poem)


Samaya Bismaya : Mana Byaakula

Samaya Bismaya::

Samaya UpaJukta nuhen

naa jadi heba naahin:

Mana Byaakula na heba kaahin!

Mana Shaanta heba kaahin!

Jukti’ra/e jebe Ukti naahin,

Bhakti’ra/e jadi Shakti naahin;

Praana’ra jadi Maana naahin;

Gyaana’ra

Maana–Sat-Maana naahin;

Sammaana’ra

Aatma-Sammana’ra

Haani jahin;

Dharma’ra Haani,

Dharma’re Glaani;

Dharma’ra jahin

Sthaana naahin,

Satya’ra jahiin

Maana naahin,

Satya’ra Jaya naahin

Nyaaya’ra Sthaana naahin;

ASatya’ra Haani naahin,

Danda’ra Bhaya naahin,

Adharma’ra/e Glaani naahin,

Adharma o Araajakataa’ra

Prachanda Baastabikataa jahin;

Dharma’ra khyaya jahiin,

o Paapa’ra khyaya naahin,

Satyataa o

Maanabikataa’ra

Sthaana naahin,

Nyaaya naahin;

Niriiha’ra Chitkaara

Paapaachaarii’ra Satkaara

Mithyaa o AGyaana’ra

Jayakaara Haahaakaara

jahiin

Niriiha’ra Shosana

Atyaachaara jahin;

Haahaakaara re Biraama naahin

Anaitikataa

Atyaachaara Byabhichaara

Paapaachaara Duraachaara

Anartha’re

Abakaasha naahin

Shaasana AnuShaasana naahin

Bhrama’ra Andhakaara jahiin

E Bismaya ABismaya’ra

E Bhisanataa’ra

Anta naahin,

E Belaa’ra

Iti naahin

Sanshaya’ra

Iti baa Anta naahin!!

Bhaya o Sanshaya’ra

Nirantarataa,

Samaya’ra

Anischitataa,

Kali’ra Bela,

Kaala’ra Sakaala naahin;

Dharma’ra Juga baa Joga naahin;

Durjoga’ra Anta Naahin;

Nyaaya’ra Darshana naahin;

Samaya Bisa-sama:

Jiibana’ra

Mulya naahin

Aashaya o Udeshya

naahin;

Mana Byaakula na heba kaahin!

Mana Shaanta heba kaahin!!!

~ Prabeen Kumar Pati

Gallery

Kharaa Chhuaan Barsaa Dina’ra Sakaala!


​Barsaa aase, bhala laage,-

Bhiji’baku, 

maati’ra se Baasnaa, 

Kharaa Chhuaan

Barsaa’ra sei Sparsa.

Bhala laage nija Basaa,

Nija Ghara, aau Aganaa!
Smruti sabu laage bhijaa bhijaa,

Kanchaa saja,

Sandhyaa Sanja,

Aau puni nuaa Sakaala!

– Prabeen Kumar Pat

Monsoon


Monsoon!

jiske liye naa maein Tarsoon!
isse hii lekin sarii khuusiyaan.
Saavan/Vbarsaa aaye,
toh bhaa jaae,
lagey pyaaraa apnaa Ghar o Aangan!

And it feels to be like to be back home as soon..!
Monsoon!

~ Prabeen Kumar Pati

Nadii/River, Goddess. BrahmaPutra!?


Just Curious!

When #Nadiis/#Rivers are named & symbolized as #Lady/#Goddess(es) (especially in #India/#Bhaarata), #BrahmaPutra!?

~ Prabeen Kumar Pati

Guru Puurnimaa


Guru is regarded and worshipped as Tridev and placed highest in the society/samaj.

No bigger deed than daan/charity and teaching / vidyaa-daan is regarded as the highest one.

Let’s remember/recollect/reiterate and respect, worship, celebrate this and the true Guru and their sacrifices and saadhana on this auspicious #GuruPuurnimaa today. 

Offering Prayer::

Guru Vandanaa::

Guru: Brahmaa Guru: Vishnu

Guru Devo Maheshwarah!

Guru: Saaksaat Param Brahma

Tasmayii Shree Gurave Namah!
Akhandamandalaakaaram Vyaaptayena Charaacharam,

TadPadam Darshitam-yena 

Tasmay Shree Gurave Namah!

%d bloggers like this: