Words of Prabeen not just pressed, but that touch and impress!

Posts tagged ‘darshana’

Samaya Bismaya : Mana Byaakula (Odia Kabitaa/Poem)


Samaya Bismaya : Mana Byaakula

Samaya Bismaya::

Samaya UpaJukta nuhen

naa jadi heba naahin:

Mana Byaakula na heba kaahin!

Mana Shaanta heba kaahin!

Jukti’ra/e jebe Ukti naahin,

Bhakti’ra/e jadi Shakti naahin;

Praana’ra jadi Maana naahin;

Gyaana’ra

Maana–Sat-Maana naahin;

Sammaana’ra

Aatma-Sammana’ra

Haani jahin;

Dharma’ra Haani,

Dharma’re Glaani;

Dharma’ra jahin

Sthaana naahin,

Satya’ra jahiin

Maana naahin,

Satya’ra Jaya naahin

Nyaaya’ra Sthaana naahin;

ASatya’ra Haani naahin,

Danda’ra Bhaya naahin,

Adharma’ra/e Glaani naahin,

Adharma o Araajakataa’ra

Prachanda Baastabikataa jahin;

Dharma’ra khyaya jahiin,

o Paapa’ra khyaya naahin,

Satyataa o

Maanabikataa’ra

Sthaana naahin,

Nyaaya naahin;

Niriiha’ra Chitkaara

Paapaachaarii’ra Satkaara

Mithyaa o AGyaana’ra

Jayakaara Haahaakaara

jahiin

Niriiha’ra Shosana

Atyaachaara jahin;

Haahaakaara re Biraama naahin

Anaitikataa

Atyaachaara Byabhichaara

Paapaachaara Duraachaara

Anartha’re

Abakaasha naahin

Shaasana AnuShaasana naahin

Bhrama’ra Andhakaara jahiin

E Bismaya ABismaya’ra

E Bhisanataa’ra

Anta naahin,

E Belaa’ra

Iti naahin

Sanshaya’ra

Iti baa Anta naahin!!

Bhaya o Sanshaya’ra

Nirantarataa,

Samaya’ra

Anischitataa,

Kali’ra Bela,

Kaala’ra Sakaala naahin;

Dharma’ra Juga baa Joga naahin;

Durjoga’ra Anta Naahin;

Nyaaya’ra Darshana naahin;

Samaya Bisa-sama:

Jiibana’ra

Mulya naahin

Aashaya o Udeshya

naahin;

Mana Byaakula na heba kaahin!

Mana Shaanta heba kaahin!!!

~ Prabeen Kumar Pati

Advertisements

Utkala – Kaaliaa DeshaMy Original all round composition including the lyrics, too. Odiaa. As is. Special (full) Preview/Draft/Beta version for the Utkala Dibasa.::
Ae to Kaaliaa desha,
Ae je Kalaa’ra desha,
Kalaa to ethi eka abhinna anga,
Kalaa’ra jahin hue utkarsa!

Sunaa besha,
Aahaa kete sundara;
To darashana paain
Abaa kete je bhida!

Ae garaba nuhen,
Ae to aama gauraba;
Ae nuhai abhimaana,
Ae to atai Aatma-Swaabhimaana (Swaabhimaana, Aatma-Sammaana)!

Aei Kalaa’ra maati,
Aau maati (‘ra) Manisa;
Kete je aashaa,
Kete harasa,
Aau bahu ullaasa,
Baara maasa,
Tera paraba,
Mane rahe sadaa
(Sethi’re puni)
Aei Dibasa!

(Jhalasi uthe,
Sata huai ethi sabu sapana,
Eie to aama aatma-darapana,
Kete sundara
Aei muhuurta,
Bhala je laage
Ethi prati khyana!)

Kaaliaa Desha,
Kalaa’ra Desha,
Aari paain mo’ bhaaba-aabesha!

~ Prabeen Kumar PATI

%d bloggers like this: